2 Nationals

Below is the list of national workers in alphabetical order of their surnames/family names. In the early days of the church, the Chinese names were frequently romanized into English using the local dialect resulting in a lack of standard in name translation. In this list, you may search a name by its traditional romanization, or by standard pinyin. The original Chinese characters were included for accurate identification. Click the relevant link to find out the detailed biography about each individual.

If you feel that you are able to contribute to these biographies, please feel free to contact the Project Director.

A

Ang Tau Kiet 洪子杰

B

Bai Jinjian 白金鑒

Bai Junrong 白俊榮

Bai Ziheng 白子恆

C

Cai buzhou 蔡步洲

Cai Guowang 蔡國望

Cai Shulin 蔡書麟

Cai Shushen 蔡書紳

Cai Shuwen 蔡樹文

Cao Junkai 曹俊凱

Cao Rongji 曹荣基

Cao Zhaonan 曹昭南

Ceng Xiangfu 曾湘甫

Chan Joe Fat

Chan Lim Shang 陳廉生

Chan Woo Shang 陳湖生

Chen Daozhen (T.C. Chin)陳道震

Chen Husheng 陳湖生

Chen Jianwen 陳建文

Chen Jincheng 陳金城

Chen Jingwen 陳經文

Chen Jingwu 陳鏡湖

Chen Lanfeng 陳蘭芳

Chen Liansheng 陳廉生

Chen Liangxiang 陳良襄

Chen Min 陳 民

Chen Peidao 陳培道

Chen, Qingde 陳清德

Chen Wensi 陳文思

Chen Wenxue 陳文學

Chen Youshi 陳友石

Chen Zhouping 陳卓平

Chiao H.S.

Chong, Tat Kong 張德康

Chung Wai Poh 鍾惠波

Cui Jingwen 崔景文

D

Dao Yangwen 刀揚文

Deng Jiyi 鄧繼依

Deng Zongxuen 鄧宗煊

Ding Fuchen丁輔臣

Du Fuju 杜復聚

Du Shuyren 杜樹人

Duan Yongqian 段雍虔

E

F

Fan Guodong 范國棟

Fan Jixiang 范紀祥

Feng Desheng 馮得勝

Fu Yuying 傅宇英

G

Giang Tsung Gwang 姜從光

Gao Jie 高 傑

Ge Shaoe 葛肇諤

Ge Zhaoliang 葛肇諒

Geng Jiaoqun 庚覺群

Geng Kunlin 庚昆麟

Gong Pinshan 龔品珊

Gu Changsheng 顾长声

Guo Erkang 郭爾康

Guo Junjie 郭俊傑

Guo Ziying 郭子颖

H

Huang Milton 黃燊權

Han Chongzhen 韓崇真

Han Ruichang 韓瑞昌

He Aidun 賀愛敦

He Bingduan 何秉端

He Bingning 賀冰凝

He Weiru 何韋如

Ho Duane

Hong Jinxi 洪金喜

Hong Qingyong 洪慶鏞

Hong Zijie 洪子杰

Hou Shuxuan 侯樹萱

Hsu Hwa

Hu Benzhen 胡本真

Hu Dechun 胡德純

Hu Jianren 胡建仁

Huang Chongdao 黃崇道

Huang Dasan 黄達三

Huang Dawei 黃大衛

Huang Hongwen 黃鴻文

Huang Ruyu 黃如愚

Huang Shaoliang 黃紹良

Huang, Shenyuen Milton黃燊權

Huang Tianduo 黃天鐸

Huang Youcheng 黃有诚

Huang Zhongsheng 黃重生

Huang Zijiang 黃子強

Huang Zijing 黃子敬

Huang Zike 黃子克

I

J

Jia Taixiang 賈泰祥

Jia Taiyuen 賈泰元

Jiang Zongguang 姜從光

Jiao Hongsheng 焦洪勝

Jiao Wenli 焦文理

Jin Kebin 金可斌

Jin Sutan 金素坦

Jin Zhongming 金仲鳴

K

Kang Kedian 康克典

Khang, K.T. 康克典

Keh Nga Pit 郭子颖

Kon Vui Leong 上官威良

L

Lao Bihua 勞碧華

Lao Liming 勞礼铭

Lao, L. M. 勞禮銘

Law Keem 劉儉

Lee, S.J. 李承璋

Lee, Solomon

Lei, Hsien Kwang

Lei, T.M.

Lei Xianguang 雷顯光

Leung, Hing Sun 梁慶燊

Leung, Noito

Li Bowen 李博文

Li Chengzhang 李承璋

Li, Chuan An

Li Daming 李達明

Li, Fa Kung 李法孔

Li Fakong 李法孔

Li Genyu 李根余

Li Guangren 李廣仁

Li Guangxin 李廣信

Li, Gwang Hsin 李廣信

Li Hengtian 李衡田

Li, H.T.

Li Jiaoan 李覺安

Li Mingdao 李明道

Li Quanan 李全安

Li Shaowen 李紹文

Li Tianxi 李天锡

Li Tianzhe 李天遮

Li, Tien Chie 李天遮

Li, Wan Chuen 李萬全

Li Wanquan 李萬全

Li, Ye Chiao 李友樵

Li Yuqiao 李友樵

Lian Boxiang 連伯祥

Lian Zhang Beiji 連張百枝

Liang Naidao 梁耐燾

Liang Qingshen 梁慶燊

Liang Ruihe 梁瑞和

Liang Rei Ho

Lin, Boong Suong 林本善

Lin, David 林堯喜

Lin, Han Ching 林漢清

Lin Hanqing 林漢清

Lin Benqiang 林本善

Lin Jiayu 林嘉瑜

Lin Xinjia 林新嘉

Lin Yaoxi 林堯喜

Ling C.Y. 林嘉瑜

Ling Sing Ca 林新嘉

L (Connt'd)

Liu, B.A.

Liu Chengli 劉常禮

Liu Datong 劉大同

Liu, D.B.

Liu, Djung Gwang

Liu Fuan 劉福安

Liu Funing 劉福寧

Liu Jian 劉儉

Liu H.C.

Liu, Herbert

Liu, Men

Liu Mengru 劉夢如

Liu, Men Ru 劉夢如

Liu Pengnian 劉彭年

Liu Qicheng 劉啟承

Liu Qingde 陸慶达

Liu, Shiao Tien 劉嘯天

Liu Xiaotian 劉嘯天

Liu Zhenbang 劉振邦

Liu Zhongguang 柳種廣

Lo Hing So 羅慶蘇

Lo Sin Tshoi 羅新才

Lo, T.N.

Lo Tak Tsuen 羅德全

Lo Tek Tsun 羅德

Lo Timothy MD 羅加寵

Lo Wai On 羅惠安

Loh BigWah 勞碧華

Loh, Gwei Ih

Lu Shoudao 呂守道

Lu Weiduan 盧维端

Luo Daoyuan 羅道源

Luo Dejun 羅德峻

Luo Dequan 羅德全

Luo Guiyi 羅桂義

Luo Huian 羅惠安

Luo Jiachong 羅加寵

Luo Qingsu 羅慶蘇

Luo Xincai 羅新才

M

Mao Yongxin 毛永新

Meng Wanshu 孟萬書

Meng Zhaoyi 孟昭義

Ming Chen

Mi defen 宓德芬

Mo Jiren 莫吉人

N

O

P

Pan Shuiru 潘水如

Pan Zizhang 潘子璋

Peng Xianzong 彭憲宗

Q

Qeng Fuguang 庚復廣

Qi Napin 齊耐贫

Qiu Qixiu 邱其修

R

S

Shan Letian 單樂天

Shan Yingmin 單英民

Shangguan Weiliang 上官威良

Shao Puan 邵樸安

Shen Jianpan 沈建盤

Shen H.C.

Shen Kechang 沈克昌

Shen Tianran 沈天然

Shen Wenyong 沈文墉

Shen Xucheng 沈緒成

Shi Rulin 時汝霖

Shiu Pok On 邵樸安

Song Chuqing 宋初清

Su Dianqing 蘇殿卿

Su Gengsheng 蘇更生

Su Huichuen 蘇慧川

Su Kunchi 蘇昆池

Su Xing 蘇 醒

Sun Zonggang 孫從光

T

Tan, H.H.

Tan Keng Boon 陳經文

Tan Xinxu 譚心虛

Tang Chung Huen 鄧宗煊

Tang Xinle 唐心樂

Teng Xuechun 滕學春

Tsoi, S.M. 蔡樹文

U

V

W

Wang Anxi 王安息

Wang Dejun 王德俊

Wang Dezhi 王德芝

Wang Fuyuang 王福原

Wang Houchun 王侯春

Wang Jingbo 汪靜波

Wang Jingyang 王景陽

Wang Lushan 王律山

Wang Shouyi 王守義

Wang Wenhui 王文會

Wang Wentian 王文田

Wang Xiantong 汪先桐

Wang Xiyuan 王西園

Wang Yagang 王雅崗

Wang Yizhong 王溢中

Wang Yutang 王玉唐

Wang ZhenHui 王震輝

Wang Ziyuan王紫垣

Wei Suan 魏素安

Wong Kiat Sam 黄達三

Woo Tack Shun 胡德純

Wu Dingji 吳定奇

Wu Ronghua 吳榮華

Wu Shoushan 吳壽山

Wu Tianen 鄔天恩

Wu Xiaozhen 吳孝真

Wu Yubin 吳育斌

Wu Zeshan 吳擇善

Wu Ziqiao 伍子喬

Wu Zongshan 吳從善/吳民生

X

Xia Xiushi 夏秀石

Xiao Mingyao 蕭明耀

Xie Chunen 謝春恩

Xu Hua 徐 華

Xu Tangqing 徐棠清

Xu Xintang 徐欣唐

Xu Yanjin 許衍槿

Xu Zhuopeng 徐卓鵬

Xuan Shangzhong 宣尚忠

Y

Young, Samuel 楊健生

Yan Rongzhe 颜榮哲

Yan Simin 顏思敏

Yang Jiansheng 楊健生

Yang Jianshi 楊建石

Yang Xinsheng 楊信生

Yang Zhongpei 楊忠培

Yi Ping 易 平

Yu Xiansheng 于先聲

Yu Zhiming 于志銘

Z

Zhan Tienong 湛鐵儂

Zhang Boqing 張伯清

Zhang Changmei 張昌美

Zhang Dekang 張德康

Zhang Guoen 張國恩

Zhang Huamin 張化民

Zhang Jianguang 張建光

Zhang Shaolin 張肇林

Zhang Shunjian 張順建

Zhang Wenxuan 張文軒

Zhang Yuanguo 張援國

Zhang Zhenhai 張振海

Zhang Zhenjiang 張振強

Zhang Ziqian 張子虔

Zhao Wenzhong 趙文忠

Zhao Xiliang 趙希亮

Zheng Rubin 鄭儒賓

Zhi Tijiang 植體強

Zhong Huibo 鍾惠波

Zhou Kangling 周康齡

Zhu Deming 朱德明

Zhu Tianmin 朱天民?

Zhu Tianming 朱天明

Zhu Ziyi 朱子一

Zou Peixin 鄒沛新

Zou Xunyuan 鄒尋源